Tuesday, December 12 to Tuesday, December 26
Tuesday, December 12
Name Time Location
Varsity Soccer @ Westbury Christian 4:00pm - 6:00pm 10402 Fondren / Houston, TX 77096
Varsity Girls Basketball vs. Emery Weiner 6:00pm - 7:30pm Baytown Christian Gym
Varsity Boys Basketball vs. Emery Weiner 7:30pm - 9:00pm Baytown Christian Gym